top of page

九龍城總店重新開業 !!!

九龍城總店今天起內部裝修完畢,重新開業喇!!!

為慶祝重新開業,由今天起一連三天,各門市的所有產品全線九折!!

優惠期只有三天渣,快D係呢個假期黎搶購返罐慰勞下自己喇!!!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page