top of page

聖誕限定版曲奇現已接受預訂

今年聖誕想好了送甚麼禮物給朋友嗎?

Seasons 極力推介<聖誕限定版曲奇>!!

今年我們集合兩款超人氣的曲奇口味﹣(雙重朱古力 & 咖啡牛油),

並連埋聖誕老人同雪人妹妹一齊和大家過聖誕~~!

聖誕老人已經同我們大量訂購左黎放係大家的聖誕襪到架喇~~~~

你地訂購左未?

限量發售,售完即止。

聖誕限定版曲奇的零售價為 $138/罐。

預訂取貨日期為12月5日至12月31日。

如有查詢,請致電我們其中一間門市。

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square

最新產品